Home
Home
Menu
empty
home   /   contact  /   privacy
Privacyverklaring Volleybalvereniging Libero ‘99
Hoe gaan wij met de gegevens van onze (potentiële) leden om en wat zijn uw rechten? Wij informeren u daarover graag in deze privacyverklaring. Wij vinden het van groot belang dat er vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.
 
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van onze leden en potentiële leden om onze dienstverlening (faciliteren van volleybaltrainingen, -wedstrijden en –activiteiten en informatie hieromtrent) uit te voeren. Het kan zijn dat u al lid bent van onze vereniging (uitvoering overeenkomst) of dat u potentieel lid bent (informatief).
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
 
Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
 
         
Onderzoeken of u lid kan worden
 
en
 
het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Lidmaatschaps-nummer en het Nevobo bondsnummer
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden NVT
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Lidmaatschaps-nummer en het Nevobo bondsnummer
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 
Uitvoering van de overeenkomst
 
Zolang als men aangemeld is.
 • E-marketingtools
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 
Toestemming Zolang als men aangemeld is.
 • Sponsoren
 • Andere verenigingen
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje websitebezoek & cookies)
 • IP-gegevens
 
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
 
 • Websitebeheerder
 • Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT
 
 
Verstrekking aan derden
In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Dat doen wij alleen als daar een goede reden voor is, als wij uw toestemming hebben of als dat op basis van wet- of regelgeving verplicht is.
 
Wij geven uw persoonsgegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de Nevobo. Soms besteden wij werk uit aan derde partijen. Wanneer wij samenwerken met een derde partij, blijven wij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en zorgen wij ervoor dat uw privacy is gewaarborgd.
 
Websitebezoek& cookies
Op onze websites maken wij gebruik van verschillende cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Deze cookies gebruiken wij om de website goed te laten functioneren en om een analyse te kunnen maken van bezoek- en klikgedrag. Wij gebruiken cookies om onze website zo gebruiksvriendelijk en optimaal mogelijk te laten functioneren.
 
Teamindeling
Op onze website publiceren wij de teamindelingen inclusief de namen van de spelers. Indien u niet genoemd wenst te worden, kunt u ons dat per e-mail laten weten: secretaris@libero99.nl.
 
Foto’s
Door mee te werken aan het maken van foto’s geeft u toestemming voor het plaatsen van de foto’s op de website of andere media. Bij mindere jarige leden zal toestemming van de ouders worden verzocht. Verzoek tot verwijdering kunt u per e-mail indienen: secretaris@libero99.nl.  Wij verwijderen de foto dan zo spoedig mogelijk, maar kunnen niet garanderen dat niet reeds kopietjes zijn gemaakt.
 
Sporthal
De sporthal is een openbaar gebouw en het beheer is in handen van Optisport. De sporthal valt niet onder de verantwoordelijkheid van Libero ’99.
 
Beveiligen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 
Minderjarigen
Indien een  minderjarige zich wil registreren moet expliciete toestemming van de ouder of voogd worden overlegd. 
 
Rechten van leden
U bent de baas over uw eigen persoonsgegevens. Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht op inzage’. Wilt u persoonsgegevens wijzigen of verwijderd hebben, dan kunt gebruik maken van uw ‘Recht op correctie en verwijdering’. Wilt u dat wij stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt gebruik maken van uw ‘Recht van verzet’. U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar: secretaris@libero99.nl
 
Datalek
Onze organisatie zet zich in voor een goede beveiliging van persoonsgegevens. Daarbij kijken wij steeds naar de huidige stand van de techniek en passen wij onze beveiliging daar op aan. Toch kan het gebeuren dat er inbreuk wordt gemaakt op onze beveiliging – bijvoorbeeld door een hack – waardoor persoonsgegevens in verkeerde handen komen. Dit heet een datalek. Heeft u een datalek ontdekt? Meld dit dan door een e-mail te sturen naar: secretaris@libero99.nl
 
Vragen
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de omgang met persoonsgegevens door Libero ’99, dan kunt u contact opnemen met secretaris@libero99.nl of voorzitter@libero99.nl
 
 


 
{literal} {/literal}